Bajna

 

Gróf Sándor Móric Emléktúra

Gróf Sándor Móric Emléktúra

A Bajnai Természetjáró és Szabadidő Egyesület megalakulásakor célkitűzése volt, hogy a túra megszervezése mellett a helyi nevezetességek és a gazdag helytörténeti múlt is része legyen a túrának. A 20 fiatal alapító taggal és az 5 fős vezetőséggel az Egyesület szakmailag felkészült, lendületes és aktív csapata a túra megszervezésével hagyományt teremt, hozzájárul a falu turisztikai és idegenforgalmi népszerűsítéséhez.

 

Térkép

Bajna, Sándor-Metternich Kastély, Gróf Sándor Móric utca

Cím: Sándor-Metternich Kastély, Bajna, Gróf Sándor Móric utca
Nyitvatartás: Tervezett nyitás: 2021. májusa
Ár: ingyenes

 

Túraútvonal leírása

A Gróf Sándor Móric Emléktúra „S”, 5 km-es távja a Sándor Metternich Kastélyból indul. A Lourdes-i Barlang (Máriácska) állomása kódjellel ellátott állomása, melynek helytörténeti vonatkozása a következő: a Sándor család használatában lévő magánkápolnán, valamint a csimai és a sárási kápolnán kívül még egy vallási építmény található a falu területén, mégpedig a csimai kápolna utolsó köveit eltakarító plébános, Mezey Rudolf nevéhez fűződő, a Ser-kút mellett 1893-ban épült Lourdes-i barlang. A benne lévő Szűz Mária és Szent Bernadett szobor tiszteletére többször is vezettek processziót. 1972-ben renoválták a Lourdes-i barlangot, amelyhez meredek parton lépcsőt is építettek.

Második ellenőrző, pecséttel igazoló állomáspont a Bajnai Szent Donát Borbarát Egyesület közösségi tere, amely után az „S” távon résztvevő túrázók visszatérnek a Sándor Metternich Kastélykert célállomásába. A táv szintideje 4 óra, szintemelkedése 45 m, amely kiváló lehetőséget nyújt a kisgyerekes családoknak, az idősebbeknek a túrán való részvételre, amely egy könnyű, kényelmes sétaként tehető meg.

 

A Gróf Sándor Móric Emléktúra „L”, 14 km-es távja a Sándor Metternich Kastélyból indulva érinti a Máriácska ellenőrzőpontot, ahol a kód leírása után az útvonal a Bajnai Szent Donát Borbarát Egyesület ellenőrző állomásához vezet. Ezt követően a túrázók a Kő kereszt állomáspontot érintve az Öreg-lyuk ellenőrzőponthoz érkeznek. Az Öreg-lyuk helytörténeti vonatkozása a következő: az Őr-hegy aljában lévő barlang többször menedéket nyújtott a falusiaknak, sőt 1956 novemberében a Budapestről érkezett menekültek is itt rejtőzködtek. A török időkben minden bajnai itt keresett védelmet a támadások elől, és hogy nagyobb biztonságban legyenek, a barlang bejáratát eltorlaszolták. Az egyik asszony azonban gyermekével kimerészkedett, és mosni indult a patakhoz. A törökök észrevették és követték őket, így kutatva fel a bajnaiak búvóhelyét, majd a benn lévőket irtózatos halálra ítélve, a barlangot felgyújtották.

A túra útvonala ezután a bajnai Őr-hegy kóddal ellátott ellenőrző pontjához vezeti a túrázót. Az Őr-hegy és a tetején álló kereszt Bajna meghatározó értékei és szimbólumai. A kereszthez sok, Sándor Móric lovas bravúrjaival kapcsolatos mendemonda fűződik, pedig valójában az ördöglovas lánya, Sándor Paulina hercegnő állíttatta 1856-ban, Metternich Richárd herceggel kötött házassága alkalmából. A 8 méter magas kereszt felirata – „in hoc signo vinces” (e jelben győzni fogsz)- a Sándor család mély vallásosságára utal. A keresztet 1935-ben Paulina lánya, Metternich Klementina hercegnő hozatta helyre. Az egyik történet szerint a gróf cselédséggel teli kocsit indított útnak a hegy tetejéről, a meredek úton azonban a kocsi felborult és sok ember meghalt. Egy másik történet szerint a gróf fogadást kötött, hogy a hegy tetején akkora máglyát rakat, amelynek lángja még Bécsben is látható lesz. A gróf állítólag megnyerte a fogadást.

A túra útvonala az Őr-hegy után ismét a Bajnai Szent Donát Borbarát Egyesület közösségi terére kanyarodik vissza, majd a Sándor Metternich Kastélykertben ér véget. A táv szintideje 5 óra, szintemelkedése 396 m.

 

A Gróf Sándor Móric Emléktúra „XL”, 26 km-es távja a Sándor Metternich Kastélyból indul, a Máriácska ellenőrzőpont után a Sárás romtemplom kóddal ellátott ellenőrző pontját érinti, amely szintén bír helytörténeti jelentőséggel: a középkorban Bajna mai területén több település létezett, egyike volt ezeknek Sárás. Bajnáról délnyugatra helyezkedett el, a szintén a középkorban elpusztult, a pilisi apátság birtokai közé tartozó Nyika mellett. A tatárjárást átvészelve, 1287-ben újra benépesült a falu, majd az 1540 körül bekövetkezett török támadás idején végleg elpusztult.

Mára már csak templomának romjai állnak. Az 1740-1780 közt két kisebb harang került a nagy mellé a bajnai templomban. Az egyik harang a szóbeszéd szerint a sárási templom tornyába függött, de a tatár támadáskor a falusiak egy kútba rejtették el, így maradhatott meg épségben.

A Sárás romtemplomot elhagyva a túra útvonala az Ugrató-hídhoz vezet. Az Ugrató-híd Gróf Sándor Móric egyik híres ugrásáról kapta nevét, amelynek helyét márványkövekkel örökítette meg az ámuló utókor: „Két földbe ágyazott márványczölöp jelöli a helyet, hol a gróf sok év előtt merész ugratásainak egyikét vitte végbe, a leírások szerint a következőképp: „Két czölöp 21 lábnyira van egymástól; a tér közötte most sík gyep, az ugratás idején azonban mély medrű s vízzel tölt árok volt mellyen híd vezetett át, a hídon kocsik mentek s a hasonló merényeiről hírneves lovas ezeket megelőzni akarva, a híd mellett három öl és három láb széles árkot ugratott át. A felszökő s a leeső patkó alakja az illető pontokon a márványlemezekbe van vésve.”

Az Ugrató-híd után a Kő kereszt állomás, a Kő híd, majd a Kőszikla ellenőrzőpontok után az Öreg-lyuk, az Őr-hegy és a Bajnai Szent Donát Borbarát közösségi téren lévő állomások után a cél a Sándor Metternich Kastélyban zárja az útvonalat. A táv szintideje 8 óra, szintemelkedése 633 m.

 

Kapcsolt szolgáltatások